www.BonesCB.cz

Zemní práce


 

Provádíme samostatné zakázky, i zemní práce v kombinaci s recyklací materiálu, demolicemi, případně obojí.
Tudíž jsme schopni vykonávat komplexnější zakázky.
 
K zemním pracím využíváme spolehlivé techniky společnosti CATERPILLAR, která zaručuje vysoký výkon.
V případě potřeby jsme schopni zajistit si vhodné vybavení. Pro převozy zeminy máme k dispozici nákladní automobily a dempr.
 
Zemní práce provádíme:

● v jakémkoliv rozsahu

● terénní úpravy

● hloubení rýh, výkopů, základů

● hutnění povrchu

● skrývku ornice

● vodohospodářské stavby

 


www.BonesCB.cz