www.BonesCB.cz

Recyklace


 

Jedná se zejména o recyklaci stavebního odpadu vyprodukované z demoliční činnosti.
Odpad je ekologicky zpracován a třízen.
Při recyklaci snižujeme prašnost skrápěním, tudíž je mobilní recyklace možná i v obydleném území.

Mobilní recyklace je velmi vhodnou alternativou k odvozu materiálu na skládky a pozitivně se promítá do nákladů stavby. Z drceného materiálu se stává recyklát, který je vhodný k opětovnému použití (např. terénní úpravy, podkladový a zásypový materiál), díky čemuž nedochází k plýtvání přírodními zdroji.

Materiály, které je možné drtit:

● beton, železobeton

● cihly, směsný stavební odpad

● přírodní, lomový kámen

● asfalt

● struska
 
K drcení používáme vysoce výkonný mobilní odrazový drtič RUBBLE MASTER 90GO!. V případě zájmu lze použít i třídící nástavec RUBBLE MASTER MS95GO!.

 


www.BonesCB.cz