www.BonesCB.cz

Doprava


 

Naše společnost disponuje nabídkou kontejnerů o různých objemech, které využíváme k odvozu suti, odpadu a stavebních materiálů
při vyklízení různých staveb.

PROVÁDÍME:

● dopravu sypkých materiálů

● dopravu kameniva

● dovoz recyklátů, písku aj.

● odvoz a uložení sutí, zeminy, betonu, železobetonu a dřevěného odpadu

● odvoz odpadu dle ADR

● přepravu stavebního a jiného materiálu

● přeprava strojů

 


www.BonesCB.cz